riolering loodgieter haaren

De Loodgieter te Haaren voor al uw nieuwbouw, renovatie en onderhoud.


riolering riolering riolering riolering loodgieter

Riolering

Riolering bevindt zich meestal onder de grond en is voor veel mensen een niet tastbaar begrip.


Gemeenten hebben de taak dat het afvalwater van huishoudens en bedrijven getransporteerd wordt via buizen van het gemeentelijke rioleringssysteem.
In sommige buitengebieden komt het voor dat huizen of bedrijven niet aangesloten zijn op de riolering. Het waterschap geeft deze huishoudens en bedrijven dan een toestemming om hun afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater te lozen.

Uiterlijk op 1 januari 2005 moet u of uw gemeente de lozing van uw afvalwater die aangesloten zit op de riolering aanpassen aan nieuwe regels. Dat betekent of het aansluiten van de riolering of aanleg van een verbeterde zuivering installatie.

Hierbij gaat het om al het huishoudelijk afvalwater uit badkamer, toilet en keuken naar tevredenheid af te voeren. Als u in een oud huis woont, met een verouderd rioleringssysteem kan dit wel eens voor problemen kan zorgen. Na een hevige regenval kan het regenwater bijvoorbeeld niet meer weg.

Hierdoor kan alles onder water komen te staan, met alle gevolgen en jammer genoeg kosten van dien.
De Loodgieter kan het gehele rioleringssysteem en eventueel het hemelwater afvoersysteem volgens de wettelijke norm voor u vernieuwen.

 

De loodgieter.nu